Usuń

Usuwa z tabeli zaznaczone wiersze.

Aby wykonać tę operację...

Z pasków narzędzi:

Ikona usuwania wiersze

Usuń wiersze


Prosimy o wsparcie!