Usuń

Usuwa z tabeli zaznaczone wiersze.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Tabela - Usuń - Wiersze.

Na pasku Tabela kliknij

Ikona usuwania wiersza

Usuń wiersz


Prosimy o wsparcie!