Usuń

Usuwa z tabeli zaznaczone wiersze.

Aby wykonać tę operację...

Choose Table - Delete - Rows.

On Table bar, click

Ikona

Usuń wiersz


Please support us!