Zaznacz

Zaznacza wiersz, w którym znajduje się kursor.

Aby wykonać tę operację...

Choose Table - Select - Row.


Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli kursor znajduje się wewnątrz tabeli.

Please support us!