Optymalna wysokość wiersza

Automatycznie dostosowuje wysokość wierszy do zawartości komórek. To ustawienie jest domyślne dla nowych tabel.

Aby wykonać tę operację...

Choose Table - Autofit - Optimal Row Height.

Open Optimize Size toolbar from Table bar, click

Icon Optimal Row Height

Optymalna wysokość wierszy


Ikona notatki

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy tabela zawiera wiersz o stałej wysokości.


Prosimy o wsparcie!