Wysokość wierszy

Zmienia wysokość zaznaczonych wierszy.

Aby wykonać tę operację...

In the context menu of a cell, choose Row - Height.


Wysokość

Określa żądaną wysokość zaznaczonych wierszy.

Dopasuj do rozmiaru

Automatycznie dostosowuje wysokość wiersza do zawartości komórki.

Ikona notatki

Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy w komórce i wybrać polecenie Wiersz – Optymalna wysokość.


Please support us!