Wysokość wiersza

Zmienia wysokość zaznaczonych wierszy.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Tabela - Rozmiar - Wysokość wiersza.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Rozmiar - Wysokość wiersza.

Z interfejsu z kartami:

W menu Tabela karty Tabela wybierz Wysokość wiersza.


Wysokość

Określa żądaną wysokość zaznaczonych wierszy.

Dopasuj do rozmiaru

Automatycznie dostosowuje wysokość wiersza do zawartości komórki.

note

Możesz także kliknąć komórkę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Rozmiar - Minimalna wysokość wiersza.


Prosimy o wsparcie!