Wysokość wiersza

Zmienia wysokość zaznaczonych wierszy.

Aby wykonać tę operację...

W menu kontekstowym komórki wybierz Wiersz - Wysokość.


Wysokość

Określa żądaną wysokość zaznaczonych wierszy.

Dopasuj do rozmiaru

Automatycznie dostosowuje wysokość wiersza do zawartości komórki.

note

Możesz także kliknąć komórkę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Rozmiar - Minimalna wysokość wiersza.


Prosimy o wsparcie!