Wiersz

Ustaw wysokość wierszy lub zaznacz, wstaw lub usuń wiersze.

Aby wykonać tę operację...

In the context menu of a cell, choose Row.


Wysokość

Zmienia wysokość zaznaczonych wierszy.

Optymalna wysokość

Automatycznie dostosowuje wysokość wierszy do zawartości komórek. To ustawienie jest domyślne dla nowych tabel.

Distribute Rows Equally

Wyrównuje wysokość zaznaczonych wierszy tak, aby pasowała do najwyższego wiersza w zaznaczeniu.

Zaznacz

Zaznacza wiersz, w którym znajduje się kursor.

Wstaw...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Usuń

Usuwa z tabeli zaznaczone wiersze.

Please support us!