Usuń ochronę

Usuwa ochronę komórek dla wszystkich wybranych komórek w bieżącej tabeli.

Aby wykonać tę operację...

Z menu kontekstowego komórki wybierz Komórka - Usuń ochronę.

Otwórz menu kontekstowe w Nawigatorze dla tabel.


Aby usunąć ochronę kilku tabel jednocześnie, zaznacz je i naciśnij klawisze +Shift+T. Aby jednocześnie usunąć ochronę wszystkich tabel w dokumencie, kliknij w dowolnym miejscu dokumentu i naciśnij kombinację klawiszy +Shift+T.

Ikona wskazówki

Ochronę komórek tabeli można także usunąć za pomocą Nawigatora.


Prosimy o wsparcie!