Nie chroń

Usuwa ochronę komórek dla wszystkich wybranych komórek w bieżącej tabeli.

Aby wykonać tę operację...

In the context menu of a cell, choose Cell - Unprotect.

Open context menu in Navigator for tables.


Aby usunąć ochronę kilku tabel jednocześnie, zaznacz je i naciśnij klawisze +Shift+T. Aby jednocześnie usunąć ochronę wszystkich tabel w dokumencie, kliknij w dowolnym miejscu dokumentu i naciśnij kombinację klawiszy +Shift+T.

Ikona wskazówki

Ochronę komórek tabeli można także usunąć za pomocą Nawigatora.


Please support us!