Chroń

Zapobiega modyfikacji zawartości zaznaczonych komórek.

Aby wykonać tę operację...

W menu kontekstowym komórki wybierz Komórka - Chroń.


Ikona notatki

Jeśli kursor znajduje się w komórce tylko do odczytu, na pasku stanu pojawia się odpowiednia informacja.


Aby usunąć ochronę komórek, zaznacz je i wybierz polecenie Komórka - Usuń ochronę.

Prosimy o wsparcie!