Komórka

To polecenie jest dostępne wyłącznie po zaznaczeniu tabeli w dokumencie lub jeśli kursor znajduje się w komórce tabeli.

Aby wykonać tę operację...

Right-click in a table, choose Cell.


Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Do góry

Wyrównuje zawartość komórki do jej górnej krawędzi.

Do środka (w pionie)

Do środka od górnej i dolnej komórki.

Do dołu

Wyrównuje zawartość komórki do jej dolnej krawędzi.

Chroń

Zapobiega modyfikacji zawartości zaznaczonych komórek.

Nie chroń

Usuwa ochronę komórek dla wszystkich wybranych komórek w bieżącej tabeli.

Please support us!