Komórka

To polecenie jest dostępne wyłącznie po zaznaczeniu tabeli w dokumencie lub jeśli kursor znajduje się w komórce tabeli.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij prawym przyciskiem myszy w tabeli i wybierz Komórka.


Scal komórki

Łączy zawartość zaznaczonych komórek w jedną komórkę, zachowując formatowanie pierwszej zaznaczonej komórki.

Do góry

Wyrównuje zawartość komórki do jej górnej krawędzi.

Do środka (w pionie)

Do środka od górnej i dolnej komórki.

Do dołu

Wyrównuje zawartość komórki do jej dolnej krawędzi.

Chroń komórki

Zapobiega modyfikowaniu zawartości wybranych komórek.

Usuń ochronę

Usuwa ochronę komórek dla wszystkich wybranych komórek w bieżącej tabeli.

Prosimy o wsparcie!