Przepływ tekstu

Określa opcje przepływu tekstu dla tekstu znajdującego się przed i za tabelą.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Tabela - Właściwości - Przepływ tekstu.


Przepływ tekstu

Podział

Zaznacz to pole wyboru, a następnie wybierz rodzaj podziałów, który chcesz skojarzyć z tabelą.

Strona

Wstawia podział strony przed lub za tabelą.

Kolumna

Wstawia podział kolumny przed lub za tabelą na stronie wielokolumnowej.

Przed

Wstawia podział strony lub kolumny przed tabelą.

Po

Wstawia podział strony lub kolumny po tabeli.

Ze stylem strony

Stosuje wybrany styl do pierwszej strony następującej po podziale.

Styl strony

Określa styl strony, który zostanie zastosowany do pierwszej strony następującej po podziale.

Numer strony

Wprowadź numer strony dla pierwszej strony następującej po przerwie. Jeśli chcesz kontynuować bieżącą numerację stron, pozostaw pole wyboru niezaznaczone.

Zezwalaj na dzielenie tabeli pomiędzy stronami i kolumnami

Umożliwia umieszczenie podziału strony lub kolumny między wierszami tabeli.

Zezwalaj na dzielenie wiersza pomiędzy stronami i kolumnami

Umożliwia umieszczenie podziału strony lub kolumny w wierszu tabeli. Ta opcja nie jest stosowana do pierwszego wiersza tabeli, jeśli zaznaczono pole wyboru Powtórz nagłówek.

Zachowaj razem z następnym akapitem

Po wstawieniu podziału utrzymuje razem tabelę i następujący po niej akapit.

Powtórz nagłówek

Jeśli tabela znajduje się na więcej niż jednej stronie, jej nagłówek jest powtarzany na każdej nowej stronie.

Pierwsze ... wierszy

Określa, ile wierszy zostanie uwzględnionych w nagłówku.

Orientacja tekstu

Wybierz orientację tekstu w komórkach. Możesz użyć następujących opcji formatowania, aby określić orientację tekstu w komórkach tabeli:

Wyrównanie pionowe

Określa pionowe wyrównanie tekstu w komórkach tabeli.

Powtarzanie nagłówka tabeli na nowej stronie

Prosimy o wsparcie!