Edycja tabel z wykorzystaniem klawiatury

Możliwa jest zmiana rozmiaru lub usunięcie kolumn tabeli za pomocą klawiatury.

Zmiana rozmiaru kolumn i wierszy

Wstawianie i usuwanie kolumn lub wierszy

Ikona notatki

Aby zmienić zachowanie tabel w dokumentach tekstowych, wybierz opcję LibreOffice Writer – Tabela.


Prosimy o wsparcie!