Kolumny

Określ właściwości szerokości kolumny.

Aby wykonać tę operację...

Choose Table - Properties - Columns tab.


Dostosuj szerokość tabeli

Zmniejsza lub zwiększa szerokość tabeli ze zmodyfikowanymi szerokościami kolumn. Ta opcja nie jest dostępna, jeśli wybrano opcję Automatyczne w obszarze Dopasowanie w zakładce Tabela.

Dopasuj kolumny proporcjonalnie

Jeśli to możliwe, zmiana szerokości kolumny będzie równa dla każdej kolumny. Ta opcja nie jest dostępna, jeśli wybrano opcję Automatyczne w obszarze Dopasowanie w zakładce Tabela.

Miejsce do dyspozycji

Displays the amount of space that is available for adjusting the width of the columns. To set the width of the table, click the Table tab.

Szerokość kolumny

Określa szerokości kolumn tabeli.

Szerokości kolumn

Określa żądaną szerokość kolumny.

Strzałka w lewo

Wyświetla kolumny tabeli znalezione na lewo od bieżącej kolumny.

Strzałka w prawo

Wyświetla kolumny tabeli znalezione na prawo od bieżącej kolumny.

Edycja tabel z wykorzystaniem klawiatury

Please support us!