Kolumny

Określ właściwości szerokości kolumny.

Aby wykonać tę operację...

Choose Table - Properties - Columns tab.


Dostosuj szerokość tabeli

Reduces or increases table width with modified column width. This option is not available if Automatic alignment or Relative width is selected on the Table tab, or if any table rows have been selected.

Dopasuj kolumny proporcjonalnie

Change all the other column widths by the same percentage as the one being changed. For example, if you reduce by half the size of a column, the sizes of all the other columns will be halved. This option requires that Adapt table width can be enabled.

Miejsce do dyspozycji

Displays the amount of space that is available for adjusting the width of the columns. To set the width of the table, click the Table tab.

Szerokość kolumny

Określa szerokości kolumn tabeli.

Szerokości kolumn

Określa żądaną szerokość kolumny.

Strzałka w lewo

Wyświetla kolumny tabeli znalezione na lewo od bieżącej kolumny.

Strzałka w prawo

Wyświetla kolumny tabeli znalezione na prawo od bieżącej kolumny.

Edycja tabel z wykorzystaniem klawiatury

Please support us!