Właściwości tabeli

Określa właściwości wybranej tabeli, na przykład nazwę, wyrównanie, odstępy, szerokość kolumn, obramowanie i tło.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Tabela - Właściwości.

Na pasku Tabela (z kursorem w tabeli) kliknij

Ikona właściwości tabeli

Właściwości tabeli


Tabela

Określa opcje rozmiaru, pozycji, rozmieszczenia i wyrównania wybranej tabeli.

Przepływ tekstu

Określa opcje przepływu tekstu dla tekstu znajdującego się przed i za tabelą.

Kolumny

Określ właściwości szerokości kolumny.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Tło

Ustaw lub usuń kolor lub obraz tła dla wybranych komórek, wierszy lub tabeli.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!