Obiekt

Otwiera okno dialogowe umożliwiające modyfikację właściwości zaznaczonego obiektu, takich jak jego rozmiary lub nazwa.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Frame and Object - Properties.

Ikona

Właściwości obiektu


Typ

Określa rozmiar i położenie wybranego obiektu lub ramki na stronie.

Opcje

Określa właściwości zaznaczonego obiektu, obrazu lub ramki.

Opływanie tekstu

Określa sposób, w jaki tekst ma opływać obiekt. Można także określić odstępy między tekstem a obiektem.

Hiperłącze

Określa właściwości hiperłącza dla zaznaczonej grafiki, ramki lub obiektu OLE.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Area

Określa grafikę lub kolor tła.

Makro

Określa makro uruchamiane po kliknięciu obrazu, ramki lub obiektu OLE.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!