Obiekt

Opens a dialog where you can modify the properties of the selected object, for example, its size and name.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Frame and Object - Properties.

Icon Object Properties

Właściwości obiektu


Typ

Określa rozmiar i położenie wybranego obiektu lub ramki na stronie.

Opcje

Określa właściwości zaznaczonego obiektu, obrazu lub ramki.

Opływanie tekstu

Określa sposób, w jaki tekst ma opływać obiekt. Można także określić odstępy między tekstem a obiektem.

Hiperłącze

Określa właściwości hiperłącza dla zaznaczonej grafiki, ramki lub obiektu OLE.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Makro

Określa makro uruchamiane po kliknięciu obrazu, ramki lub obiektu OLE.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!