Obiekt

Otwiera okno dialogowe, w którym można zmodyfikować właściwości wybranego obiektu, na przykład jego rozmiar i nazwę.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Ramka i obiekt - Właściwości.

Ikona właściwości obiektu

Właściwości obiektu


Pozycja i rozmiar

Określa rozmiar i położenie zaznaczonego obrazu, ramki lub obiektu OLE na stronie.

Opcje

Określ właściwości wybranego obrazu, ramki lub obiektu OLE.

Opływanie tekstu

Określa sposób, w jaki tekst ma opływać obiekt. Można także określić odstępy między tekstem a obiektem.

Hiperłącze

Określa właściwości hiperłącza dla zaznaczonej grafiki, ramki lub obiektu OLE.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

Makro

Określa makro uruchamiane po kliknięciu obrazu, ramki lub obiektu OLE.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!