Hiperłącze

Określa właściwości hiperłącza dla zaznaczonej grafiki, ramki lub obiektu OLE.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Obraz - Właściwości - Hiperłącze.

Wybierz kartę Format - Ramka i obiekt - Właściwości - Hiperłącze.

Wybierz kartę Wstaw - Ramka - Ramka - Hiperłącze.


Łącze do

Określa właściwości łącza.

URL

Wprowadź pełną ścieżkę do pliku, który chcesz otworzyć.

Przeglądaj

Odszukaj plik, który ma być otwierany przez hiperłącze, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Plik docelowy może znajdować się na lokalnym komputerze lub serwerze FTP w Internecie.

Nazwa

Określa nazwę hiperłącza.

Ramka

Określa nazwę ramki, w której ma być otwierany docelowy plik. Zdefiniowane wcześniej nazwy ramek docelowych są opisane tutaj.

Mapa obrazkowa

Określa rodzaj Mapy obrazkowej, która zostanie użyta. Ustawienia mapy obrazkowej zastępują wprowadzone na tej stronie ustawienia hiperłącza.

Mapa obrazkowa po stronie serwera

Używa mapy obrazkowej po stronie serwera.

Mapa obrazkowa po stronie klienta

Używa mapy obrazkowej utworzonej dla zaznaczonego obiektu.

Prosimy o wsparcie!