Obraz

Określa sposób odbijania i opcje łączy dla zaznaczonego obrazu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Obraz - Właściwości - Obraz.


Odbij

Pionowo

Odbija zaznaczony obraz w pionie.

Poziomo

Odwraca wybrany obraz w poziomie.

Na wszystkich stronach

Odbija zaznaczony obraz w poziomie na wszystkich stronach.

Na lewych stronach

Odbija zaznaczony obraz w poziomie tylko na stronach parzystych.

Na prawych stronach

Odbija zaznaczony obraz w poziomie tylko na stronach nieparzystych.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Łącze

Wstawia obraz jako łącze.

Nazwa pliku

Wyświetla ścieżkę do połączonego pliku graficznego. Aby zmienić łącze, należy kliknąć przycisk Przeglądaj i odszukać plik, który ma zostać wstawiony jako łącze.

Przeglądaj

Znajdź nowy plik graficzny, który chcesz wstawić jako łącze, a następnie kliknij Otwórz.

Prosimy o wsparcie!