Obraz

Określa sposób odbijania i opcje łączy dla zaznaczonego obrazu.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Image - Properties - Image tab.


Odbij

Pionowo

Odbija zaznaczony obraz w pionie.

Poziomo

Odwraca wybrany obraz w poziomie.

Na wszystkich stronach

Odbija zaznaczony obraz w poziomie na wszystkich stronach.

Na lewych stronach

Odbija zaznaczony obraz w poziomie tylko na stronach parzystych.

Na prawych stronach

Odbija zaznaczony obraz w poziomie tylko na stronach nieparzystych.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Łącze

Wstawia obraz jako łącze.

Nazwa pliku

Wyświetla ścieżkę do połączonego pliku graficznego. Aby zmienić łącze, należy kliknąć przycisk Przeglądaj i odszukać plik, który ma zostać wstawiony jako łącze.

Przeglądaj

Znajdź nowy plik graficzny, który chcesz wstawić jako łącze, a następnie kliknij Otwórz.

Format - Odbij

Edycja - Łącza

Please support us!