Edytor konturu

Zmienia kontur zaznaczonego obiektu. LibreOffice używa konturów do określenia opcji opływania tekstu dla obiektu.

Wyświetla podgląd konturu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Zawijanie - Edytucja konturu.


Zastosuj

Stosuje kontur do zaznaczonego obiektu.

Ikona

Zastosuj

Obszar roboczy

Usuwa kontur niestandardowy. Kliknij tutaj, a następnie kliknij w obszarze podglądu.

Ikona

Obszar roboczy

Zaznacz

Włącza tryb zaznaczania, umożliwiając zaznaczenie konturu.

Ikona

Zaznacz

Prostokąt

Rysuje prostokątny kontur w miejscu przeciągnięcia wskaźnikiem myszy na obszarze podglądu obiektu. Aby narysować kwadrat, w czasie przeciągania należy trzymać naciśnięty klawisz Shift.

Ikona

Prostokąt

Elipsa

Rysuje owalny kontur w miejscu przeciągnięcia wskaźnikiem myszy na obszarze podglądu obiektu. Aby narysować okrąg, w czasie przeciągania należy trzymać naciśnięty klawisz Shift.

Ikona

Elipsa

Wielokąt

Rysuje zamknięty kontur złożony z prostych odcinków. Kliknij w miejscu, w którym chcesz rozpocząć rysowanie wielokąta, i przeciągnij wskaźnikiem myszy, aby narysować odcinek linii. Kliknij ponownie, aby wyznaczyć koniec odcinka - w ten sam sposób zdefiniuj pozostałe boki wielokąta. Dwukrotne kliknięcie zakańcza rysowanie wielokąta. Aby zachować kąty 45 stopni, klikając, należy trzymać naciśnięty klawisz Shift.

Ikona

Wielokąt

Edycja punktów

Umożliwia zmianę kształtu konturu. Kliknij tutaj, a następnie przeciągnij myszą uchwyty konturu.

Ikona

Edycja punktów

Przesuń punkty

Umożliwia zmianę kształtu konturu przez przeciągnięcie jego uchwytów.

Ikona

Przesuń punkty

Wstaw punkty

Wstawia uchwyt, którego przeciągnięcie umożliwia zmianę kształtu konturu. Kliknij tutaj, a następnie kliknij linię konturu.

Ikona

Wstaw punkty

Usuń punkty

Usuwa uchwyt z linii konturu. Kliknij tutaj, a następnie kliknij punkt, który chcesz usunąć.

Ikona

Usuń punkty

Autokontur

Automatycznie rysuje edytowalny kontur wokół obiektu.

Ikona

Autokontur

Cofnij

Cofa ostatnią czynność.

Ikona

Cofnij

Ponów

Cofa działanie ostatniego polecenia Cofnij.

Ikona

Ponów

Zastąpienie kolory

Zaznacza części mapy bitowej o tym samym kolorze. Kliknij tutaj, a następnie kliknij wybrany kolor na mapie bitowej. Aby rozszerzyć zakres zaznaczonego koloru, zwiększ wartość w polu Pole tolerancji.

Ikona

Zastąpienie kolory

Tolerancja

Określa wartość procentową tolerancji kolorów dla narzędzia pipety. Aby zwiększyć zakres zaznaczanego koloru, należy wprowadzić większą wartość.

Prosimy o wsparcie!