Opływanie tekstu

Określa sposób, w jaki tekst ma opływać obiekt. Można także określić odstępy między tekstem a obiektem.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Image - Properties - Wrap tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Wrap tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Wrap tab.

Choose Format - Wrap - Edit - Wrap tab.


Ikona wskazówki

Aby otoczyć tabelę tekstem, należy umieścić ją w ramce, a następnie otoczyć ramkę tekstem.


Ustawienia

Brak

Umieszcza obiekt w osobnym wierszu dokumentu. Tekst dokumentu jest wyświetlany ponad i pod obiektem, ale nie po jego bokach.

Ikona

Brak

Przed

Jeśli jest wystarczająco dużo miejsca, otacza obiekt tekstem z lewej strony.

Ikona

Przed

Po

Jeśli jest wystarczająco dużo miejsca, otacza obiekt tekstem z prawej strony.

Ikona

Po

Równoległe

Otacza obiekt tekstem wzdłuż czterech krawędzi.

Ikona

Równoległe

Na wskroś

Umieszcza obiekt przed tekstem.

Ikona

Na wskroś

Optymalne

Automatycznie zawija tekst z lewej strony, z prawej strony lub równolegle wzdłuż czterech krawędzi obiektu. Tekst nie opływa obiektu, jeśli dystans między obiektem a marginesem strony jest mniejszy niż 2 cm.

Ikona

Optymalne

Opcje

Określa opcje opływania tekstu.

Pierwszy akapit

Po naciśnięciu klawisza Enter rozpoczyna nowy akapit pod obiektem. Odstęp między akapitami jest określany przez rozmiar obiektu.

W tle

Przenosi zaznaczony obiekt do tła. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku wybrania typu opływania Przepływanie.

Kontur

Zawija tekst wokół konturu obiektu. Ta opcje nie jest dostępna dla typu opływania Przepływanie ani dla ramek. Aby zmienić kontur obiektu, należy zaznaczyć obiekt, a następnie wybrać Format - Opływanie - Edycja konturu.

Tylko na zewnątrz

Zawija tekst tylko wokół konturu obiektu, omijając puste obszary wewnątrz obiektu. Ta opcja jest niedostępna dla ramek.

Allow overlap

Specifies whether the object is allowed to overlap another object. This option has no effect on wrap through objects, which can always overlap.

Odstępy

Określa odstęp między zaznaczonym obiektem a tekstem.

Z lewej

Określa odstęp między lewą krawędzią obiektu a tekstem.

Z prawej

Określa odstęp między prawą krawędzią obiektu a tekstem.

Od góry

Określa odstęp między górną krawędzią obiektu a tekstem.

Od dołu

Określa odstęp między dolną krawędzią obiektu a tekstem.

Please support us!