Siatka tekstu

Dodaje siatkę tekstu do obecnego stylu strony. Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy w oknie dialogowym Opcje w sekcji Języki i ustawienia regionalne - Ogólne została włączona obsługa języków azjatyckich.

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne.

Aby wykonać tę operację...

Menu Format - Styl strony - karta Siatka tekstu, jeśli włączona jest obsługa języków azjatyckich


Siatka

Dodaje lub usuwa siatkę tekstu dla linii znaków do bieżącego stylu strony.

Układ siatki

Wierszy na stronę

Określa maksymalną liczbę wierszy wyświetlanych na stronie.

Znaków w wierszu

Określa maksymalną liczbę znaków wyświetlanych w wierszu.

Rozmiar tekstu podstawowego

Określa maksymalny rozmiar tekstu podstawowego. Duża wartość skutkuje zmniejszeniem liczby znaków na wiersz.

Rozmiar dopisku fonetycznego

Określa maksymalny rozmiar czcionki dla dopisku fonetycznego.

Dopisek fonetyczny poniżej lub z lewej strony tekstu bazowego

Wyświetla tekst fonetyczny poniżej lub z lewej strony tekstu bazowego.

Wygląd siatki

Określa opcje wydruku i koloru siatki tekstu.

Prosimy o wsparcie!