Footnotes/Endnotes

Określa miejsce wyświetlania przypisów dolnych i końcowych oraz ich format numerowania.

Aby wykonać tę operację...

Choose Insert - Section - Footnotes/Endnotes tab.

Choose Format - Sections - Options button Footnotes/Endnotes tab.


Przypisy dolne

Zbierz na końcu tekstu

Dodaje przypisy dolne na końcu sekcji. Jeśli sekcja obejmuje więcej niż jedną stronę, przypisy dolne są wyświetlane na dole strony, na której znajduje się odniesienie do nich.

Zacznij numerację od nowa

Rozpoczyna numerację przypisów dolnych od określonej przez użytkownika liczby.

Zacznij od

Określa liczbę do przypisania numeracji przypisów dolnych.

Format niestandardowy

Określa niestandardowy format numerowania przypisów dolnych. To pole wyboru jest dostępne, jeśli zaznaczono pole wyboru Zacznij numerację od nowa.

Przed

Określa tekst wyświetlany przed numeracją przypisu dolnego.

Własny format przycisku pokrętła

Select the numbering scheme for the footnotes.

Po

Określa tekst wyświetlany po numeracji przypisu dolnego.

Przypisy końcowe

Zbierz na końcu sekcji

Dodaje przypisy końcowe na końcu sekcji.

Zacznij numerację od nowa

Rozpoczyna numerację przypisów końcowych od określonej przez użytkownika liczby.

Zacznij od

Określa liczbę do przypisania numeracji przypisów końcowych.

Format niestandardowy

Określa niestandardowy format numerowania przypisów końcowych. To pole wyboru jest dostępne, jeśli zaznaczono pole wyboru Zacznij numerację od nowa.

Przed

Określa tekst wyświetlany przed numeracją przypisu końcowego

Własny format przycisku pokrętła

Select the numbering scheme for the endnotes.

Po

Określa tekst wyświetlany po numeracji przypisu końcowego.

Please support us!