Przypis dolny

Określa opcje układu przypisów dolnych, w tym linii oddzielającej przypis od treści dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Styl strony - Przypis dolny.

Wybierz Widok - Style i otwórz menu kontekstowe Nowy/Edycja stylu - Przypis.


Obszar przypisów dolnych

Ustaw wysokość obszaru przypisów dolnych.

Nie wyżej niż na obszarze strony

Automatycznie dopasowuje wysokość obszaru przypisu dolnego w zależności od liczby przypisów.

Maksymalna wysokość podpisu dolnego

Określa maksymalną wysokość obszaru przypisu dolnego. Włącz tę opcję i podaj wysokość.

Wprowadza maksymalną wysokość dla obszaru przypisu dolnego.

Odstęp od tekstu

Określa odstęp między dolnym marginesem strony a pierwszym wierszem tekstu w obszarze przypisów dolnych.

Separator

Określa pozycję i inne właściwości linii separatora.

Pozycja

Określa sposób wyrównania w poziomie linii oddzielającej treść dokumentu od obszaru przypisów dolnych.

Styl

Wybierz styl formatowania linii separatora. Wybierz "Brak", jeśli nie chcesz użyć linii separatora.

Grubość

Wybierz grubość linii separatora.

Kolor

Wybierz kolor linii separatora.

Długość

Określa długość linii separatora jako procent obszaru szerokości strony.

Odstęp od przypisów dolnych

Określa odstęp między linią separatora a pierwszym wierszem w obszarze przypisów dolnych.

Ikona wskazówki

Aby określić odstęp między dwoma przypisami dolnymi, wybierz polecenie Format - Akapit i kliknij kartę Wcięcia i odstępy.


Prosimy o wsparcie!