Opcje

Określa liczbę i układ kolumn w sekcji.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Sections - Options button.


Przepływ tekstu w sekcji jest wzorowany na ustawieniach strony, w której znajduje się sekcja.

Na przykład wstawienie sekcji używającej układu o dwóch kolumnach do strony, której styl wykorzystuje układ czterokolumnowy, spowoduje zagnieżdżenie układu dwukolumnowego w jednej czterech kolumn strony.

Można także zagnieżdżać sekcje, czyli umieszczać jedną sekcję wewnątrz innej sekcji.

Kolumny

Określa liczbę i układ kolumn w stylu strony, ramce lub sekcji.

Wcięcia

Wprowadza wcięcia sekcji z prawej i lewej strony.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Footnotes/Endnotes

Określa miejsce wyświetlania przypisów dolnych i końcowych oraz ich format numerowania.

Please support us!