Opcje

Określa liczbę i układ kolumn w sekcji.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz przycisk Format - Sekcje - Opcje.


Przepływ tekstu w sekcji jest wzorowany na ustawieniach strony, w której znajduje się sekcja.

Na przykład wstawienie sekcji używającej układu o dwóch kolumnach do strony, której styl wykorzystuje układ czterokolumnowy, spowoduje zagnieżdżenie układu dwukolumnowego w jednej czterech kolumn strony.

Można także zagnieżdżać sekcje, czyli umieszczać jedną sekcję wewnątrz innej sekcji.

Kolumny

Określa liczbę i układ kolumn w stylu strony, ramce lub sekcji.

Wcięcia

Wprowadza wcięcia sekcji z prawej i lewej strony.

Obszar (tło, wyróżnienie)

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

Przypisy dolne/przypisy końcowe

Określa miejsce wyświetlania przypisów dolnych i końcowych oraz ich format numerowania.

Prosimy o wsparcie!