Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Page Style.

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Modify.


Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

Strona

Umożliwia określenie układu strony dla dokumentów jednostronicowych i wielostronicowych, jak również numerowania i formatów papieru.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Przezroczystość

Ustawia opcje przezroczystości wypełnienia wybranego obiektu.

Główka

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Stopka

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Kolumny

Określa liczbę i układ kolumn w stylu strony, ramce lub sekcji.

Przypis dolny

Określa opcje układu przypisów dolnych, w tym linii oddzielającej przypis od treści dokumentu.

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Siatka tekstu

Dodaje siatkę tekstu do obecnego stylu strony. Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy w oknie dialogowym Opcje w sekcji Ustawienia językowe – Języki została włączona obsługa języków azjatyckich.

Reset

Resets modified values on the current tab back to the values when the dialog was opened. If Apply is used before closing the dialog, then values are reset to those after the last use of Apply.

Apply

Applies modifications on all tabs without closing dialog. Cannot be reverted with Reset.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Cancel

Closes dialog and discards changes on all tabs. If Apply was used, then changes after the last use of Apply are discarded.

Please support us!