Konspekt i numeracja

Dodaje lub usuwa z akapitu poziom konspektu, numerację lub punktory. Można także wybrać styl używanego numerowania i wyzerować numerowanie listy numerowanej.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Paragraph - Outline & Numbering tab.

Choose Styles - Edit Style - Outline & Numbering tab (Paragraph Styles).

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Outline & Numbering tab (Paragraph Styles).


  1. To change the numbering options for paragraphs that use the same paragraph style, choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon. Right-click the style in the list, choose Modify, and then click the Outline & Numbering tab.

  2. To change the numbering options for selected paragraphs, choose Format - Paragraph, and then click the Outline & Numbering tab.

Outline

Poziom konspektu

Assigns an outline level from 1 to 10 to the selected paragraphs or Paragraph Style. Select Text Body to reset the outline level.

Numeracja

Styl numeracji

Select the Numbering Style that you want to apply to the paragraph. These styles are also listed in the Styles window (F11) if you click the List Styles icon.

Edycja stylu

Edytuje właściwości wybranego stylu numeracji. Właściwości te będą zastosowanie do wszystkich akapitów sformatowanych z danym stylem numeracji.

This button is disabled when Chapter Numbering is applied. Choose Tools - Chapter Numbering... to edit the outline level and numbering style.

Ikona notatki

Outline level and Numbering Style are independent of each other. Use Tools - Chapter Numbering... to assign numbering styles to paragraph styles.


Ta opcja jest dostępna tylko podczas edycji właściwości bieżącego akapitu przez wybranie Format - Akapit.

Zacznij ponownie od tego akapitu

Rozpoczyna numerację od bieżącego akapitu.

Rozpocznij od

Zaznacz to pole wyboru, a następnie wprowadź liczbę, którą chcesz przypisać do akapitu.

Przycisk pokrętła "Rozpocznij od"

Określa liczbę, którą zostanie przypisana do akapitu. Numeracja następnych akapitów będzie kontynuowana od liczby wprowadzonej w tym polu.

Numeracja wierszy

Określa opcje numerowania wierszy. Aby dodać do dokumentu numery wierszy, należy wybrać Narzędzia - Numeracja wierszy.

Numeruj wiersze tego akapitu

Uwzględnia bieżący akapit w numeracji wierszy.

Zacznij ponownie od tego akapitu

Rozpoczyna numerowanie wierszy ponownie od bieżącego akapitu lub od wprowadzonego numeru wiersza.

Rozpocznij od

Określa liczbę, od której zostanie rozpoczęte numerowanie wierszy.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Zastosuj

Stosuje zmodyfikowane lub zaznaczone wartości bez zamykania okna dialogowego.

Please support us!