Przepływ tekstu

Określ dzielenie wyrazów i opcje stronicowania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Akapit - Przepływ tekstu.

Wybierz Widok - Style i otwórz menu kontekstowe Nowy/Edycja stylu - Przepływ tekstu.

Wybierz kartę Edycja - Znajdź i zamień - Format - Przepływ tekstu.


Dzielenie wyrazów

Określa opcje dzielenia wyrazów w dokumentach tekstowych.

Automatycznie

Automatycznie wstawia w akapicie łączniki tam, gdzie są potrzebne.

Nie dziel wyrazów w WERSALIKACH

Unika dzielenia słów pisanych wyłącznie wielkimi literami, takich jak inicjały.

Nie dziel ostatniego słowa

Unika dzielenia ostatniego wyrazu w akapitach. Ta funkcja może pomóc w zapobieganiu rozdzielaniu tych słów na strony, co wpływa na czytelność.

Liczba znaków na końcu wiersza

Określa minimalną liczbę znaków, jaka ma zostać pozostawiona na końcu wiersza przed wstawieniem łącznika.

Liczba znaków na początku wiersza

Określa minimalną liczbę znaków, które muszą się znaleźć na początku wiersza po wstawionym łączniku.

Maksymalna liczba kolejnych dzielonych wierszy

Określa maksymalną liczbę kolejnych wierszy, w których może znajdować się podzielony wyraz.

Minimalna długość słowa w znakach

Wprowadź minimalną długość słowa w znakach, które można podzielić.

Strefa dzielenia wyrazów

Aby zmniejszyć dzielenie wyrazów, wprowadź długość strefy dzielenia wyrazów. Zamiast ewentualnego dzielenia wyrazów, wiersz zostanie przerwany między wyrazami, jeśli pozostała przestrzeń pozioma nie przekroczy strefy dzielenia wyrazów. Strefa dzielenia wyrazów skutkuje powiększonymi odstępami między wyrazami w tekście wyjustowanym i większą odległością od marginesów akapitu w tekście bez wyjustowania.

Podziały

Określa opcje podziałów stron lub kolumn.

Wstaw

Zaznacz to pole wyboru, a następnie wybierz żądany typ podziału.

Typ

Określa typ podziału, który zostanie wstawiony.

Pozycja

Określa miejsce wstawienia podziału.

Ze stylem strony

Zaznacz to pole wyboru, a następnie wybierz styl strony, który chcesz zastosować do strony następującej bezpośrednio po podziale.

Styl strony

Określa styl formatowania pierwszej strony po podziale.

Numer strony

Wprowadź numer strony dla pierwszej strony następującej po przerwie. Jeśli chcesz kontynuować bieżącą numerację stron, pozostaw to pole niezaznaczone.

Opcje

Określa opcje przepływu tekstu dla akapitów przed i za podziałem strony.

Nie dziel akapitów

Po wstawieniu podziału strony przesuwa cały akapit na następną stronę lub do następnej kolumny.

Zachowaj razem z następnym akapitem

Po wstawieniu podziału strony lub kolumny nie rozdziela bieżącego akapitu i akapitu, który następuje po nim.

Kontroluj szewców

Określa minimalną liczbę wierszy, jaka musi się znaleźć w akapicie przed podziałem strony. Zaznacz to pole wyboru, a następnie wprowadź odpowiednią liczbę w polu Wiersze. Jeśli liczba wierszy na końcu strony będzie mniejsza od ilości podanej w polu Wiersze, akapit zostanie przeniesiony na następną stronę.

Kontroluj bękarty

Określa minimalną liczbę wierszy akapitu, jak musi znaleźć się na stronie bezpośrednio za wstawionym podziałem. Zaznacz to pole wyboru, a następnie wprowadź odpowiednią liczbę w polu Wiersze. Jeśli liczba wierszy u góry strony będzie mniejsza od ilości podanej w polu Wiersze, pozycja podziału zostanie odpowiednio dostosowana.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Zastosuj

Stosuje zmodyfikowane lub zaznaczone wartości bez zamykania okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!