Przepływ tekstu

Określ dzielenie wyrazów i opcje stronicowania.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Paragraph - Text Flow tab.

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Text Flow tab.

Choose Edit - Find & Replace - Format - Text Flow tab.


Dzielenie wyrazów

Określa opcje dzielenia wyrazów w dokumentach tekstowych.

Automatycznie

Automatycznie wstawia w akapicie łączniki tam, gdzie są potrzebne.

Liczba znaków na końcu wiersza

Określa minimalną liczbę znaków, jaka ma zostać pozostawiona na końcu wiersza przed wstawieniem łącznika.

Liczba znaków na początku wiersza

Określa minimalną liczbę znaków, które muszą się znaleźć na początku wiersza po wstawionym łączniku.

Maksymalna liczba kolejnych podziałów

Określa maksymalną liczbę kolejnych wierszy, w których może znajdować się podzielony wyraz.

Podziały

Określa opcje podziałów stron lub kolumn.

Wstaw

Zaznacz to pole wyboru, a następnie wybierz żądany typ podziału.

Typ

Określa typ podziału, który zostanie wstawiony.

Pozycja

Określa miejsce wstawienia podziału.

Ze stylem strony

Zaznacz to pole wyboru, a następnie wybierz styl strony, który chcesz zastosować do strony następującej bezpośrednio po podziale.

Styl strony

Określa styl formatowania pierwszej strony po podziale.

Numer strony

Wprowadź numer strony dla pierwszej strony następującej po przerwie. Jeśli chcesz kontynuować bieżącą numerację stron, pozostaw to pole niezaznaczone.

Opcje

Określa opcje przepływu tekstu dla akapitów przed i za podziałem strony.

Nie dziel akapitów

Po wstawieniu podziału strony przesuwa cały akapit na następną stronę lub do następnej kolumny.

Zachowaj razem z następnym akapitem

Po wstawieniu podziału strony lub kolumny nie rozdziela bieżącego akapitu i akapitu, który następuje po nim.

Kontroluj szewców

Określa minimalną liczbę wierszy, jaka musi się znaleźć w akapicie przed podziałem strony. Zaznacz to pole wyboru, a następnie wprowadź odpowiednią liczbę w polu Wiersze. Jeśli liczba wierszy na końcu strony będzie mniejsza od ilości podanej w polu Wiersze, akapit zostanie przeniesiony na następną stronę.

Kontroluj bękarty

Określa minimalną liczbę wierszy akapitu, jak musi znaleźć się na stronie bezpośrednio za wstawionym podziałem. Zaznacz to pole wyboru, a następnie wprowadź odpowiednią liczbę w polu Wiersze. Jeśli liczba wierszy u góry strony będzie mniejsza od ilości podanej w polu Wiersze, pozycja podziału zostanie odpowiednio dostosowana.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Zastosuj

Stosuje zmodyfikowane lub zaznaczone wartości bez zamykania okna dialogowego.

Szewcy.

Please support us!