Field

Podmenu wyświetla listę najpowszechniejszych typów pola, które można wstawić do dokumentu w bieżącej pozycji kursora. Aby wyświetlić wszystkie dostępne pola, wybierz Więcej pól.

Aby wykonać tę operację...

Choose Insert - Field

Open context menu - choose Fields (inserted fields)


Numer strony

Wstawia bieżący numer strony jako pole na pozycji kursora. Domyślne ustawienia dla tej opcji używają stylu znaku Numer strony.

Liczba stron

Wstawia pole zawierające całkowitą liczbę stron dokumentu.

Data

Wstawia bieżącą datę jako pole. Data jest wstawiana z użyciem domyślnego formatu daty i nie jest automatycznie aktualizowana.

Godzina

Wstawia bieżącą godzinę jako pole. Czas jest pobierany bezpośrednio z ustawień systemu operacyjnego. Stosowany jest stały format godziny. Nie można zaktualizować czasu, naciskając klawisz F9.

Tytuł

Wstawia pole zawierające tytuł określony we właściwościach dokumentu. Pole zawiera dane wprowadzone w wierszu Tytuł dostępnym w oknie Plik - Właściwości - Opis.

First Author (field)

Wstawia, w postaci pola, imię i nazwisko osoby, która utworzyła dokument. W polu wstawiany jest wpis wprowadzony w oknie LibreOffice – Dane użytkownika.

Temat

Wstawia pole zawierające temat określony we właściwościach dokumentu. Pole zawiera dane wprowadzone w wierszu Temat dostępnym w oknie Plik - Właściwości - Opis.

Więcej pól

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Please support us!