Stopki

Dodaje lub usuwa stopkę ze stylu strony wybranego w menu podrzędnym. Stopka jest dodawana do wszystkich stron korzystających z tego samego stylu strony. W nowym dokumencie na liście znajduje się wyłącznie styl strony "Domyślny". Inne style strony są dodawane do listy po zastosowaniu ich w dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Wstaw - Główka i stopka - Stopka


Ikona notatki

Stopki będą widoczne tylko podczas wyświetlania dokumentu w układzie wydruku (wybierz Widok - Normalny).


Przed stylami strony zawierającymi stopki jest wyświetlany symbol zaznaczenia.

Aby usunąć stopkę, należy wybrać Wstaw - Główka i stopka - Stopka, a następnie kliknąć styl strony zawierający stopkę. Spowoduje to usunięcie stopki ze wszystkich stron, które używają tego stylu strony.

Aby dodać lub usunąć stopki ze wszystkich stylów strony używanych w dokumencie, należy wybrać Wstaw - Główka i stopka - Stopka - Dla wszystkich.

Aby sformatować stopkę, wybierz Format - Styl strony - Stopka.

Prosimy o wsparcie!