Główka

Dodaje lub usuwa główkę ze stylu strony zaznaczonego w podmenu. Główka jest dodawana do wszystkich stron używających wybranego stylu strony. W przypadku nowego dokumentu lista zawiera tylko styl "Domyślnie". Inne style strony są dodawane do listy po zastosowaniu ich w dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Wstaw - Główka i stopka - Główka


Ikona notatki

Główki będą widoczne tylko podczas wyświetlania dokumentu w układzie wydruku (wybierz Widok - Normalny).


Przed stylami strony zawierającymi główki jest wyświetlany symbol zaznaczenia.

Aby usunąć główkę, należy wybrać Wstaw - Główka i stopka - Główka, a następnie kliknąć styl strony zawierający główkę. Spowoduje to usunięcie główki ze wszystkich stron, które używają tego stylu strony.

Aby dodać lub usunąć główkę ze wszystkich stylów strony, które są używane w dokumencie, należy wybrać Wstaw - Główka i stopka - Główka - Dla wszystkich.

Aby sformatować główkę, wybierz Format - Styl strony - Główka.

Prosimy o wsparcie!