Wstaw skrypt

Wstawia skrypt w miejscu położenia kursora w dokumencie tekstowym lub HTML.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Skrypt (tylko dokumenty HTML)


Wstawiony skrypt jest oznaczany małym, zielonym prostokątem. Jeśli prostokąt nie jest widoczny, wybierz polecenie – LibreOffice Writer/Web – Widok i zaznacz pole wyboru Komentarze. Aby wykonać edycję skryptu, kliknij dwa razy zielony prostokąt.

Jeśli dokument zawiera więcej niż jeden skrypt, w oknie dialogowym Edycja skryptu znajdują się przyciski do przechodzenia w obu kierunkach między skryptami.

Ikona przeskakiwania do poprzedniego skryptu

Przeskocz do poprzedniego skryptu

Ikona przeskakiwania do następnego skryptu

Przeskocz do następnego skryptu

Zawartość

Typ skryptu

Określa typ wstawianego skryptu. Skrypt jest oznaczany w kodzie źródłowym HTML znacznikiem <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">.

URL

Dodaje łącze do pliku skryptu. Kliknij przycisk opcji URL , a następnie wprowadź łącze w polu obok. Można także kliknąć przycisk Przeglądaj, odszukać plik, a następnie kliknąć Wstaw. Dołączony plik skryptu jest oznaczany następującymi znacznikami w kodzie źródłowym HTML:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="url">

/* ignoruj tekst znajdujący się w tym miejscu */

</SCRIPT>

Przeglądaj

Odszukaj plik skryptu, do którego chcesz utworzyć łącze, a następnie kliknij Wstaw.

Tekst

Określa kod wstawianego skryptu.

Prosimy o wsparcie!