Wstaw (tekst z pliku)

Wstawia w bieżący dokument zawartość innego dokumentu w miejscu położenia kursora.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Tekst z pliku

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona

Tekst z pliku


tip

Aby zawsze mieć najnowszą wersję zawartości pliku, należy wstawić sekcję do dokumentu, a następnie umieścić w niej łącze do pliku tekstowego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie wstawianie sekcji.


Okna dialogowe plików – takie jak Otwórz, Zapisz jako i tym podobne – są dostępne na dwa różne sposoby:

Użyj - LibreOffice - Ogólne, aby przejść z jednego do drugiego.

Wybór folderu

Wybierz preferowany folder z rozwijanej listy lub wpisz jego nazwę ścieżki. Funkcja Autouzupełnianie może być używana do ułatwienia pisania.

Połącz się z serwerem za pomocą okna Usługi plików.
Wybierz folder nadrzędny ze ścieżki folderu za pomocą ikony Otwórz.

Dodaj podfolder do bieżącego folderu za pomocą utworzenia nowego folderu

Nazwa pliku

Wprowadź nazwę pliku lub ścieżkę do pliku. Możesz także wprowadzić adres URL

Typ pliku

Wybierz format pliku dla dokumentu, który zapisujesz. W obszarze wyświetlania wyświetlane są tylko dokumenty z tym typem pliku. Typy plików są opisane w Informacjach o filtrach importu i eksportu.

Prosimy o wsparcie!