Insert (Text from File)

Wstawia w bieżący dokument zawartość innego dokumentu w miejscu położenia kursora.

Aby wykonać tę operację...

Choose Insert - Text from File

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona

Text from File


Ikona wskazówki

Aby zawsze mieć najnowszą wersję zawartości pliku, należy wstawić sekcję do dokumentu, a następnie umieścić w niej łącze do pliku tekstowego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie wstawianie sekcji.


Please support us!