Wymień bazę danych

Zmień źródła danych dla bieżącego dokumentu. Nazwy pól w zastępczej bazie danych muszą być takie same, aby zawartość wstawionych pól mogła być wyświetlana poprawnie.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Wymień bazę danych

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Narzędzia, otwórz przycisk menu i wybierz Wymień bazę danych.


Na przykład w przypadku wstawiania pól adresów z bazy danych adresów do listu seryjnego można zmienić wstawiane adresy, wymieniając bazę danych na inną.

Wymień bazy danych

W tym oknie dialogowym można zmienić tylko jedną bazę danych na raz.

Używane bazy danych

Wyświetla listę aktualnie używanych baz danych. Bieżący dokument zawiera co najmniej jedno pole danych z każdej znajdującej się na tej liście bazy danych.

Dostępne bazy danych

Lista zarejestrowanych baz danych w LibreOffice.

Przeglądaj

Otwiera okno dialogowe otwierania plików umożliwiające wybór pliku bazy danych (*.odb). Wybrany plik jest umieszczany na liście Dostępne bazy danych.

Definiuj

Zamienia bieżące źródło danych na źródło zaznaczone na liście Dostępne bazy danych.

Aby wymienić bazę danych:

Upewnij się, że obie bazy danych zawierają odpowiadające sobie nazwy i typy pól.

  1. Kliknij w dokumencie, którego źródło danych chcesz zmienić.

  2. Wybierz Edycja - Wymiana bazy danych.

  3. Zaznacz tabelę bazy danych, którą chcesz zastąpić, na liście Używane bazy danych.

  4. Zaznacz zastępczą tabelę bazy danych na liście Dostępne bazy danych.

  5. Kliknij Definiuj.

Prosimy o wsparcie!