Wstaw tabelę

Wstawia do dokumentu tabelę. Można również kliknąć strzałkę, przeciągnąć w celu wybrania liczby wierszy i kolumn do zawarcia w tabeli, a następnie kliknąć w ostatniej komórce.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Tabela - Wstaw - Tabela.

+F12

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona

Tabela


W programie LibreOffice można automatycznie formatować liczby wpisane w komórce tabeli, jak np. daty i godziny. Aby włączyć tę funkcję, w oknie - LibreOffice Writer – Tabela kliknij pole wyboru Rozpoznawanie liczb w sekcji Wpisywanie do tabel.

Wyświetlanie wyników obliczeń w innej tabeli

Nazwa

Wpisz nazwę tabeli.

Kolumny

Podaj liczbę kolumn tabeli.

Wiersze

Podaj liczbę wierszy tabeli.

Opcje

Określa opcje tabeli.

Nagłówek

Dołącza wiersz nagłówka do tabeli.

Powtarzaj wiersze nagłówkowe na nowych stronach

Powtarza wiersz nagłówka tabeli na każdej kolejnej stronie, jeśli tabela jest wielostronicowa.

Wiersze nagłówkowe

Podaj ile wierszy ma być użytych jako nagłówek.

Nie dziel tabeli na strony

Zabrania podziału tabeli na wiele stron.

List of table styles

Select a predefined style for the new table.

Ikona na pasku narzędzi Wstaw

Na pasku narzędzi Wstaw kliknij ikonę Tabela, aby otworzyć okno dialogowe Wstaw tabelę umożliwiające wstawienie nowej tabeli do bieżącego dokumentu. Można również kliknąć strzałkę, przeciągnąć w celu wybrania liczby wierszy i kolumn do zawarcia w tabeli, a następnie kliknąć w ostatniej komórce.

Ikona

Tabela

Please support us!