Wstaw tabelę

Wstawia do dokumentu tabelę. Można również kliknąć strzałkę, przeciągnąć w celu wybrania liczby wierszy i kolumn do zawarcia w tabeli, a następnie kliknąć w ostatniej komórce.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Tabela - Wstaw - Tabela.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Tabela - Więcej opcji.

Wybierz Główne - Tabela - Więcej opcji.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania tabeli

Wstaw tabelę

Przy pomocy klawiatury:

+ F12


W programie LibreOffice można automatycznie formatować liczby wpisane w komórce tabeli, jak np. daty i godziny. Aby włączyć tę funkcję, w oknie - LibreOffice Writer – Tabela kliknij pole wyboru Rozpoznawanie liczb w sekcji Wpisywanie do tabel.

Wyświetlanie wyników obliczeń w innej tabeli

Nazwa

Wpisz nazwę tabeli.

Kolumny

Podaj liczbę kolumn tabeli.

Wiersze

Podaj liczbę wierszy tabeli.

Opcje

Określa opcje tabeli.

Nagłówek

Dołącza wiersz nagłówka do tabeli.

Powtarzaj wiersze nagłówkowe na nowych stronach

Powtarza wiersz nagłówka tabeli na każdej kolejnej stronie, jeśli tabela jest wielostronicowa.

Wiersze nagłówkowe

Wybierz liczbę wierszy, których chcesz użyć w nagłówku. Największa wartość, jaką można wprowadzić w polu, jest o jeden mniejsza niż liczba wierszy do wstawienia.

Nie dziel tabeli na strony

Zabrania podziału tabeli na wiele stron.

Lista stylów tabeli

Wybierz predefiniowany styl dla nowej tabeli.

Ikona na pasku narzędzi Wstaw

Na pasku narzędzi Wstaw kliknij ikonę Tabela, aby otworzyć okno dialogowe Wstaw tabelę umożliwiające wstawienie nowej tabeli do bieżącego dokumentu. Można również kliknąć strzałkę, przeciągnąć w celu wybrania liczby wierszy i kolumn do zawarcia w tabeli, a następnie kliknąć w ostatniej komórce.

Ikona wstawiania tabeli

Wstaw tabelę

Prosimy o wsparcie!