Zmiana rozmiarów i przenoszenie ramek oraz obiektów za pomocą klawiatury

Można zmieniać rozmiary i przenosić wybrane ramki i obiekty za pomocą klawiatury.

Aby przenieść zaznaczoną ramkę lub obiekt, naciśnij klawisz strzałki. Aby przenieść o jeden piksel, przytrzymaj wciśnięty klawisz , po czym naciśnij klawisz strzałki.

Aby zmienić rozmiar zaznaczonej ramki lub obiektu, najpierw naciśnij +Tab. Teraz jeden z uchwytów miga, aby pokazać, że jest wybrany. Aby wybrać inny uchwyt, naciśnij ponownie +Tab. Naciśnij klawisz strzałki, aby zmienić rozmiar obiektu o jedną jednostkę siatki. Aby zmienić rozmiar o jeden piksel, przytrzymaj , a następnie naciśnij klawisz strzałki.

Odległość, o którą obiekt jest przesuwany za pomocą klawiatury, jest określona przez siatkę dokumentu. Aby zmienić właściwości siatki dokumentu, wybierz opcję LibreOffice Writer – Siatka.

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych (ułatwienia dostępu w programie LibreOffice Writer)

Prosimy o wsparcie!