Zmiana rozmiarów i przenoszenie ramek oraz obiektów za pomocą klawiatury

Można zmieniać rozmiary i przenosić wybrane ramki i obiekty za pomocą klawiatury.

Aby przenieść zaznaczoną ramkę lub obiekt, naciśnij klawisz strzałki. Aby przenieść o jeden piksel, przytrzymaj wciśnięty klawisz , po czym naciśnij klawisz strzałki.

To resize a selected frame or object, first press +Tab. Now one of the handles blinks to show that it is selected. To select another handle, press +Tab again. Press an arrow key to resize the object by one grid unit. To resize by one pixel, hold down , and then press an arrow key.

Odległość, o którą obiekt jest przesuwany za pomocą klawiatury, jest określona przez siatkę dokumentu. Aby zmienić właściwości siatki dokumentu, wybierz opcję LibreOffice Writer – Siatka.

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych (ułatwienia dostępu w programie LibreOffice Writer)

Please support us!