Ramka

Wstawia ramkę, za pomocą której można utworzyć układ jednej lub więcej kolumn z tekstem i obiektami.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Ramka

Wybierz polecenie Format - Ramka i obiekt - Właściwości

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona wstawiania ramki

Wstaw ramkę ręcznie


Aby edytować ramkę, kliknij jej krawędź, po czym wybierz polecenie Format - Ramka i obiekt - Właściwości. Możesz także zmienić rozmiar lub przenieść zaznaczoną ramkę, korzystając ze specjalnych skróty klawiaturowe.

Aby usunąć ramkę, należy kliknąć jej krawędź, a następnie nacisnąć klawisz Delete.

Jeśli na ekranie na początku i na końcu tekstu w ramce są widoczne małe czerwone strzałki, należy przewinąć pozostały tekst za pomocą klawiszy strzałek.

W obszarze podglądu okna dialogowego Ramka ramce odpowiada zielony prostokąt, a obszarowi informacyjnemu - czerwony prostokąt.

Można także wyświetlić podgląd efektów zmiany zakotwiczenia ramki na "Jako znak". Rysowana jest "linia podstawowa" w kolorze czerwonym, "znak" ma wysokość czcionki, a "linia" ma wysokość linii, łącznie z ramką.

Pozycja i rozmiar

Określa rozmiar i położenie zaznaczonego obrazu, ramki lub obiektu OLE na stronie.

Opcje

Określ właściwości wybranego obrazu, ramki lub obiektu OLE.

Opływanie tekstu

Określa sposób, w jaki tekst ma opływać obiekt. Można także określić odstępy między tekstem a obiektem.

Hiperłącze

Określa właściwości hiperłącza dla zaznaczonej grafiki, ramki lub obiektu OLE.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

Kolumny

Określa liczbę i układ kolumn w stylu strony, ramce lub sekcji.

Makro

Określa makro uruchamiane po kliknięciu obrazu, ramki lub obiektu OLE.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Ikona na pasku narzędzi Wstaw:

Rysuje ramkę w miejscu w dokumencie, gdzie zostanie przeciągnięty wskaźnik myszy. Strzałka obok ikony umożliwia wybór liczby kolumn w ramce.

Ikona wstawiania ramki

Wstaw ramkę ręcznie

Prosimy o wsparcie!