Wstaw wpis bibliograficzny

Wstawia odnośnik bibliograficzny.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis bibliograficzny


Wpis

Z bibliograficznej bazy danych

Wstawia referencyjne z bazy danych bibliografii.

Na podstawie zawartości dokumentu

Dodaje odnośniki z rekordów bibliograficznych, które są zgromadzone w bieżącym dokumencie. Wpis zawarty w dokumencie ma wyższy priorytet niż wpis zawarty w bibliograficznej bazie danych.

Ikona notatki

Podczas zapisywania dokumentu zawierającego wpisy bibliograficzne odpowiadające im rekordy są automatycznie zapisywane w ukrytym polu znajdującym się w dokumencie.


Nazwa krótka

Wybierz nazwę skróconą zapisu bibliograficznego, który chcesz wstawić.

Autor, Tytuł

W tym obszarze są wyświetlane informacje o autorze i pełnym tytule odpowiadające wybranej nazwie krótkiej, jeśli są dostępne.

Wstaw

Dołącza do dokumentu odnośnik bibliograficzny. Jeśli dodałeś nowy rekord, musisz także dodać go jako wpis, w przeciwnym razie zostanie utracony po zamknięciu dokumentu.

Zamknij

Zamyka okno.

Nowy

Otwiera okno dialogowe Definiuj wpis bibliograficzny, które umożliwia dodanie rekordu bibliograficznego. Dodany rekord jest przechowywany wyłącznie w dokumencie. Aby dodać rekord do bibliograficznej bazy danych należy wybrać Narzędzia - Bibliograficzna baza danych.

Edycja

Otwiera okno dialogowe Definiuj wpis bibliograficzny, które umożliwia edycję wybranego rekordu bibliograficznego.

Wskazówki dotyczące pracy z wpisami bibliograficznymi

Prosimy o wsparcie!