Edycja pliku konkordancji

Utwórz lub edytuj listę słów, które mają się znaleźć w indeksie alfabetycznym. Plik ze skorowidzem słów, które mają znaleźć się w indeksie alfabetycznym, wraz z numerami stron, na których te słowa występują w dokumencie.

Można użyć przycisku Znajdź wszystko w oknie dialogowym Znajdź i zamień, aby zaznaczyć wszystkie miejsca, w których występuje słowo, a następnie otworzyć okno dialogowe Wstaw wpis indeksu, aby dodać to słowo i miejsca w indeksie alfabetycznym. Jednak jeśli ten sam zestaw indeksów alfabetycznych ma obejmować wiele dokumentów, można skorzystać z pliku konkordancji, który pozwala wprowadzić każde słowo tylko raz, a następnie używać listy wielokrotnie.

note

The default filter for creating or opening concordance files is *.sdi. However, the file format of the concordance file is plain text.


Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Edycja pliku konkordancji:

  1. Wybierz polecenie Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - typ.

  2. W polu Typ wybierz opcję "Indeks alfabetyczny".

  3. W sekcji Opcje zaznacz pole wyboru Plik konkordancji.

  4. Kliknij przycisk Plik, a następnie wybierz Nowy lub Edycja.

Plik konkordancji zawiera następujące pola:

Term

Meaning

Search term

"Szukana fraza" oznacza wpis indeksu, który ma zostać oznaczony w dokumencie.

Alternative entry

"Wpis alternatywny" oznacza wpis, który ma się znaleźć w indeksie.

1st and 2nd Keys

Pierwszy i drugi klucz to nadrzędne wpisy indeksu. Pola "Szukana fraza" oraz "Wpis alternatywny" są wyświetlane jako wpisy podrzędne pierwszego i drugiego klucza.

Comment

Add a comment line above the entry. Commented lines start with #.

Match case

"Uwzględniaj wielkość liter" oznacza uwzględnianie wielkich i małych liter.

Word only

"Całe wyrazy" wyszukuje frazy będące całymi wyrazami.


note

Kliknij odpowiednią komórkę i zaznacz pole wyboru, aby aktywować opcje "Uwzględniaj wielkość liter" lub "Całe wyrazy".


Aby utworzyć plik konkordancji bez korzystania z okna dialogowego Edycja pliku konkordancji:

Podczas tworzenia pliku konkordancji skorzystaj z następujących wskazówek dotyczących formatu:

Search term;Alternative entry;1st key;2nd key;Match case;Word only

Wpisy "Uwzględniaj wielkość liter" i "Całe wyrazy" są odczytywane jako "Nie" lub FAŁSZ, jeśli są puste lub ich wartość wynosi zero (0). Pozostałe rodzaje zawartości są interpretowane jako "Tak" lub PRAWDA.

Przykład

Na przykład aby włączyć wyraz "Kalisz" do wpisu "Miasta" w indeksie alfabetycznym, wprowadź następujący wiersz do pliku konkordancji:

Boston;Boston;Cities;;0;0

W tym przypadku wyraz "Kalisz" może także być napisany małymi literami.

Aby włączyć dzielnicę Kalisza "Śródmieście" do wpisu "Miasta", wprowadź następujący wiersz:

Beacon Hill;Boston;Cities;

Please support us!