Definiuj pozycję bibliograficzną

Zmień treść wpisu bibliografii.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis bibliograficzny, po czym kliknij przycisk Edycja


Dane wpisu

Wprowadź skróconą nazwę i wybierz odpowiedni typ źródła. Teraz można wprowadzać dane do pozostałych pól wpisu.

Nazwa krótka

Wyświetla nazwę skróconą wpisu bibliografii. To pole umożliwia wprowadzenie nazwy tylko w przypadku tworzenia nowego wpisu bibliograficznego.

To pole umożliwia wybór żądanych danych wejściowych dla bibliografii.

Typ

Wybierz źródło dla pozycji bibliografii.

Formatowanie wpisów bibliograficznych

Prosimy o wsparcie!