Wpisy (bibliografia)

Określ format wpisów indeksu bibliograficznego.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Wpisy (jeśli wybrano typ "Bibliografia")


Typ

Wyświetlane typy odpowiadają różnym rodzajom pozycji bibliograficznych.

Struktura i formatowanie

W wierszu Struktura jest wyświetlony kod spisu treści dla zaznaczonego poziomu nagłówka. Aby zmienić wygląd poziomu nagłówka, należy wprowadzić kody lub tekst w pustych polach znajdujących się w tym wierszu. Można także kliknąć puste pole lub kod, a następnie nacisnąć przycisk kodu.

Tabulator (T)

Wstawia tabulator. Aby uzupełnić tabulatory kropkami, należy wybrać odpowiedni znak w polu Znak wypełnienia. Aby zmienić pozycję tabulatora, należy wprowadzić odpowiednią wartość w polu Pozycja tabulatora lub zaznaczyć pole wyboru Wyrównaj do prawej.

Typ

Wyświetla listę dostępnych wpisów bibliograficznych. Aby dodać wpis do wiersza Struktura, należy kliknąć wybrany wpis, kliknąć puste pole w wierszu Struktura, a następnie nacisnąć przycisk Wstaw. Do dodawania nowych wpisów służy okno dialogowe Definiuj wpis bibliograficzny.

Wstaw

Dodaje kod zaznaczonego wpisu bibliograficznego do wiersza Struktura. Zaznacz wpis na liście, kliknij puste pole, a następnie naciśnij ten przycisk.

Usuń

Usuwa zaznaczony kod z wiersza Struktura.

Wszystkie

Stosuje bieżące ustawienia do wszystkich poziomów spisu treści.

Styl znaku

Określ styl znaku dla wybranej ikony w Struktura.

Edycja

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję wybranego stylu znaku.

Sortuj wg

Określa opcje sortowania wpisów bibliograficznych.

Pozycja w dokumencie

Sortuje wpisy bibliograficzne według pozycji zajmowanej w dokumencie przez obiekty, do których się odnoszą. Opcję tę należy zaznaczyć, aby używać automatycznego numerowania odniesień.

Zawartość

Sortuje wpisy bibliografii według określonych kluczy sortowania, na przykład według autora lub roku wydania.

Klucz sortowania

1, 2 lub 3

Wybierz wpis, według którego chcesz sortować wpisy bibliografii. Ta opcja jest dostępna tylko po zaznaczeniu przycisku opcji Zawartość w sekcji Sortuj wg.

AZ

Sortuje wpisy bibliografii rosnąco w porządku alfanumerycznym.

ZA

Sortuje wpisy bibliografii malejąco w porządku alfanumerycznym.

Prosimy o wsparcie!