Przypisz style

Tworzy wpisy indeksu w oparciu o określone style akapitu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ, zaznacz pole wyboru "Dodatkowe style", a następnie kliknij "Przypisz style"


Style

Ta lista zawiera style akapitu, które można przypisać poziomom indeksu.

Aby utworzyć wpis indeksu ze stylu akapitu, kliknij styl na liście Style, a następnie kliknij poziom indeksu, który chcesz przypisać do tego stylu akapitu.

Przycisk poziomu indeksu niżej

Przenosi zaznaczony styl akapitu o jeden poziom w górę w hierarchii indeksu.

Przycisk poziomu indeksu wyżej

Przenosi zaznaczony styl akapitu o jeden poziom w dół w hierarchii indeksu.

Prosimy o wsparcie!