Przypisz style

Tworzy wpisy indeksu w oparciu o określone style akapitu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ, zaznacz pole wyboru "Dodatkowe style", a następnie kliknij "Przypisz style"


Style

Ta lista zawiera style akapitu, które można przypisać poziomom indeksu.

Aby utworzyć wpis indeksu ze stylu akapitu, należy kliknąć wybrany styl na liście Style, a następnie kliknąć przycisk >>, aby przenieść styl do żądanego poziomu indeksu.

<<

Przenosi zaznaczony styl akapitu o jeden poziom w górę w hierarchii indeksu.

>>

Przenosi zaznaczony styl akapitu o jeden poziom w dół w hierarchii indeksu.

Prosimy o wsparcie!