Indeks

Po wybraniu pozycji Bibliografia jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Bibliografia")


Typ i tytuł

Określa typ i tytuł indeksu.

Typ

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Tytuł

Wprowadź tytuł dla wybranego indeksu.

Chroniony przed ręcznymi zmianami

Uniemożliwia zmianę zawartości indeksu. Ręcznie wprowadzone zmiany w indeksie zostaną utracone po jego odświeżeniu. Jeśli chcesz umożliwić umieszczenie kursora w obszarach chronionych, w oknie – LibreOffice Writer – Pomoc w formatowaniu zaznacz pole wyboru Włącz kursor w sekcji Chronione obszary.

Formatowanie wpisów

Numeruj wpisy

Automatycznie numeruje wpisy bibliografii. Aby ustawić opcje numerowania, kliknij zakładkę Wpisy.

Nawiasy

Wybierz nawiasy, w których chcesz umieścić wpisy bibliografii.

Sortowanie

Określa opcje sortowania wpisów indeksu.

Język

Określa zasady językowe używane przy sortowaniu wpisów indeksu.

Typ klucza

Wybierz typ numeryczny, jeśli chcesz sortować liczby według wartości, na przykład 1, 2, 12. Aby sortować liczby według kodu znaku, na przykład 1, 12, 2, należy wybrać typ alfanumeryczny.

Prosimy o wsparcie!