Indeks

Po wybraniu pozycji Spis obiektów jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Spis obiektów")


Typ i tytuł

Określa typ i tytuł indeksu.

Typ

Wybierz typ indeksu, który chcesz wstawić lub edytować. Opcje dostępne na tej karcie zależą od wybranego typu indeksu. Jeśli kursor znajduje się w indeksie, gdy wybierzesz Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia…, możesz edytować ten indeks.

Tytuł

Wprowadź tytuł dla wybranego indeksu.

Chroniony przed ręcznymi zmianami

Uniemożliwia zmianę zawartości indeksu. Ręcznie wprowadzone zmiany w indeksie zostaną utracone po jego odświeżeniu. Jeśli chcesz umożliwić umieszczenie kursora w obszarach chronionych, w oknie – LibreOffice Writer – Pomoc w formatowaniu zaznacz pole wyboru Włącz kursor w sekcji Chronione obszary.

Utwórz indeks lub spis treści

Dla

Określa, czy indeks ma zostać utworzony dla całego dokumentu, czy dla bieżącego rozdziału.

Utwórz z następujących obiektów

Zaznacz typy obiektów, które chcesz uwzględnić w spisie obiektów.

Prosimy o wsparcie!