Indeks

Po wybraniu pozycji Spis treści jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (jeśli wybrano typ "Spis treści")


Typ i tytuł

Określa typ i tytuł indeksu.

Typ

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Tytuł

Wprowadź tytuł dla wybranego indeksu.

Chroniony przed ręcznymi zmianami

Uniemożliwia zmianę zawartości indeksu. Ręcznie wprowadzone zmiany w indeksie zostaną utracone po jego odświeżeniu. Jeśli chcesz umożliwić umieszczenie kursora w obszarach chronionych, w oknie – LibreOffice Writer – Pomoc w formatowaniu zaznacz pole wyboru Włącz kursor w sekcji Chronione obszary.

Create Index or Table of Contents

For

Określa, czy indeks ma zostać utworzony dla całego dokumentu, czy dla bieżącego rozdziału.

Evaluate up to level

Określa liczbę poziomów nagłówków, którą ma obejmować indeks.

Utwórz z

Ten obszar służy do określenia informacji, które mają zostać zawarte w indeksie.

Konspekt

Creates the index using outline levels. Paragraphs formatted with one of the predefined heading styles (Heading 1-10) are added to the index.

You can also assign outline levels to paragraphs in the Outline & List tab page of the Format - Paragraph dialog.

Dodatkowe style

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

tip

You can include the Figure Index Heading or Bibliography Heading styles, as well as any other relevant heading style, to the Table of Contents.


Przypisz style

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Znaczniki indeksu

Uwzględnia w indeksie wpisy, które zostały wstawione przez wybranie Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis indeksu.

Prosimy o wsparcie!