Typ

Użyj tej karty, aby określić i zdefiniować rodzaj indeksu, który chcesz wstawić. Można także tworzyć indeksy niestandardowe.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (w zależności od wybranego typu)


W zależności od wybranego rodzaju indeksu zakładka zawiera następujące opcje.

Spis treści

Po wybraniu pozycji Spis treści jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Indeks alfabetyczny

Po wybraniu pozycji Indeks alfabetyczny jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Indeks ilustracji

Po wybraniu pozycji Indeks ilustracji jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Indeks tabel

Po wybraniu pozycji Indeks tabel jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Użytkownika

Po wybraniu pozycji Użytkownika jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Spis obiektów

Po wybraniu pozycji Spis obiektów jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Bibliografia

Po wybraniu pozycji Bibliografia jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Korzystanie ze spisów treści i indeksów

Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis indeksu

Please support us!