Typ

Użyj tej karty, aby określić i zdefiniować typ indeksu, który chcesz wstawić. Można także tworzyć indeksy niestandardowe.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Typ (w zależności od wybranego typu)


W zależności od wybranego rodzaju indeksu zakładka zawiera następujące opcje.

Spis treści

Po wybraniu pozycji Spis treści jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Indeks alfabetyczny

Po wybraniu pozycji Indeks alfabetyczny jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Wykaz rysunków

Poniższe opcje są dostępne po wybraniu Spisu rysunków jako typu indeksu.

Indeks tabel

Po wybraniu pozycji Indeks tabel jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Użytkownika

Po wybraniu pozycji Użytkownika jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Spis obiektów

Po wybraniu pozycji Spis obiektów jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Bibliografia

Po wybraniu pozycji Bibliografia jako typu indeksu są dostępne następujące opcje.

Prosimy o wsparcie!