Style

Przypisz style akapitu do tytułów indeksów i wpisów indeksu w spisie treści, indeksach i bibliografii. W przypadku indeksów alfabetycznych style akapitu można przypisywać do separatorów. W tym oknie dialogowym można również edytować style akapitu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - karta Style


Przypisanie

Poziomy

Wybierz poziom indeksu, aby przypisać styl akapitu.

Style akapitu

Wybierz styl akapitu, który chcesz zastosować do wybranego poziomu indeksu.

Przypisz

Kliknij ikonę Przypisz, aby przypisać wybrany styl akapitu do wybranego poziomu indeksu.

Ikona przypisania

Przypisz

Domyślnie

Usuwa przypisany styl akapitu dla wybranego poziomu indeksu. "Domyślny styl akapitu" jest używany, gdy nie jest przypisany żaden styl akapitu.

Edycja

Otwiera okno dialogowe do edycji wybranego stylu akapitu.

Prosimy o wsparcie!