Style

Formatowanie tytułów i wpisów indeksów oraz separatorów może być zmienione przez przypisanie im różnych stylów akapitu. To okno dialogowe umożliwia także modyfikację stylów akapitu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia - Style


Przypisanie

Poziomy

Określa poziom indeksu, którego formatowanie zostanie zmienione.

Style akapitu

Zaznacz styl akapitu, który chcesz zastosować do wybranego poziomu indeksu, a następnie kliknij przycisk Przypisz (<) .

<

Formatuje zaznaczony poziom indeksu wybranym stylem akapitu.

Domyślnie

Przywraca zaznaczonemu poziomowi styl akapitu "Domyślnie".

Edycja

Otwiera okno dialogowe Styl akapitu, które umożliwia modyfikację zaznaczonego stylu akapitu.

Please support us!