Spis treści i indeks

Otwiera menu umożliwiające wstawienie indeksu lub wpisu bibliograficznego, jak również spisu treści, indeksów i/lub bibliografii.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks


Wpis indeksu

Oznacza zaznaczony tekst jako wpis indeksu lub spisu treści.

Wpis bibliograficzny

Wstawia odnośnik bibliograficzny.

Spis treści, indeks lub bibliografia

Wstawia indeks lub spis treści w miejscu położenia kursora. Aby edytować indeks lub spis treści, należy umieścić w nim kursor i wybrać Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia.

Prosimy o wsparcie!