Edit Fields (variables)

Edit field contents.

Aby wykonać tę operację...

Choose Edit Fields of the context menu of the selected field.


Type

Shows the type of the selected field.

Select

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

Format

Kliknij format, który chcesz zastosować do wybranego pola, lub kliknij opcję "Dodatkowe formaty", aby zdefiniować format niestandardowy.

Niewidoczny

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Wartość

Wprowadź treść, którą chcesz dodać do pola użytkownika.

Zastosuj

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

Zastosuj

Arrow buttons

Use the arrow buttons to go to next or previous field of same type in the document.

Edit

When visible, opens a dialog to edit the contents of the field. The dialog depends on the type of the field.

Please support us!