Pole wprowadzania

Wstawia pole tekstowe, które można otworzyć i edytować, klikając je w dokumencie. Pola wprowadzania mogą służyć do wpisywania tekstu lub przyporządkowania nowej wartości do zmiennej.

Aby zmienić zawartość pola wprowadzania w dokumencie, należy kliknąć to pole, a następnie edytować tekst w dolnym polu okna dialogowego.

Odwołanie

To pole wyświetla nazwę wprowadzoną w polu Odwołanie na karcie Funkcje lub Zmienne okna dialogowego Pola. Pole poniżej wyświetla zawartość pola.

Następny

Przechodzi do następnego pola wprowadzania w dokumencie. Ten przycisk jest dostępny tylko po ustawieniu kursora bezpośrednio przed polem wprowadzania i naciśnięciu kombinacji klawiszy Shift + Ctrl + F9.

Prosimy o wsparcie!