Pole wprowadzania

Wstawia pole tekstowe, które można otworzyć i edytować, klikając je w dokumencie. Pola wprowadzania mogą służyć do wpisywania tekstu lub przyporządkowania nowej wartości do zmiennej.

Aby zmienić zawartość pola wprowadzania w dokumencie, należy kliknąć to pole, a następnie edytować tekst w dolnym polu okna dialogowego.

Reference

This box displays the name that you entered in the Reference box on the Functions or Variables tab of the Fields dialog. The box underneath displays the contents of the field.

Następny

Przechodzi do następnego pola wprowadzania w dokumencie. Ten przycisk jest dostępny tylko po ustawieniu kursora bezpośrednio przed polem wprowadzania i naciśnięciu kombinacji klawiszy Shift + Ctrl + F9.

Please support us!