Zmienne

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Zmienne


Typ

Lists the available field types.

Typ

Opis

Ustaw zmienną

Defines a variable and its value. You can change the value of a variable by clicking in front of the variable field, and then choosing Edit - Field.

Pokaż zmienną

Inserts the current value of the variable that you click in the Select list.

Pole DDE

Wstawia odnośnik DDE do dokumentu, który może być dowolnie aktualizowany przez przypisaną nazwę.

Wstaw formułę

Wstawia liczbę stałą lub wynik formuły.

Pole wprowadzania

Wstawia nową wartość dla zmiennej lub pola użytkownika.

Wartość zmiennej w polu wprowadzania jest ważna wyłącznie w miejscu wstawienia pola i dalej. Aby zmienić wartość w dalszej części dokumentu, należy wstawić pole wprowadzania o tej samej nazwie, ale z inną wartością. Wartość pola użytkownika jest jednak zmieniana globalnie.

The variables are displayed in the Select field. When you click the Insert button, the dialog Review Fields appears, where you can enter the new value or additional text as a remark.

Sekwencja

Inserts automatic numbering for tables, graphics, or frames.

Ustaw zmienną strony

Wstawia w dokumencie punkt odwołania, po którym numeracja stron rozpoczynana jest od początku. Opcja "włączony" powoduje uaktywnienie punktu punkt odwołania, a "wyłączony" - jego dezaktywację. Możliwe jest również wprowadzenie przesunięcia w celu rozpoczęcia numeracji stron od innego numeru.

Show page variable

Wyświetla numery stron od punktu odwołania "Ustaw zmienną strony" do tego pola.

Pole użytkownika

Wstawia niestandardową zmienną globalną. Możliwe jest użycie Pola użytkownika do zdefiniowania zmiennej dla wyrażenia warunkowego. W przypadku zmiany wartości w Polu użytkownika aktualizowane są wszystkie wystąpienia zmiennej w dokumencie.


Select

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

Ikona wskazówki

To quickly insert a field from the Select list, hold down and double-click the field.


Format

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

Nazwa

Type the name of the user-defined field that you want to create. This option is available for "Set variable", "DDE field", "Number range" and "User Field" field types.

warning

Pola zdefiniowane przez użytkownika są dostępne wyłącznie w bieżącym dokumencie.


Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

Na liście Format należy określić, czy wartość jest wstawiana jako tekst, czy jako liczba.

note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


W dokumencie HTML są dostępne dwa dodatkowe pola dla typu pola "Ustaw zmienną": HTML_ON i HTML_OFF. W zależności od wybranej opcji tekst wprowadzony w polu Wartość jest konwertowany na znacznik otwarcia HTML (<Value>) lub znacznik zamknięcia HTML (</Value>), gdy plik jest zapisywany jako dokument HTML.

DDE Statement

Podstawowa składnia poleceń DDE jest następująca: "<Server> <Topic> <Item>", gdzie serwer jest nazwą DDE aplikacji zawierającej dane. Temat odnosi się do lokalizacji elementu (zwykle nazwa pliku), a element reprezentuje właściwy obiekt.

This option is only available if the "DDE field" field type is selected.

Formuła

This option is only available if the "Insert Formula" field type is selected.

Odwołanie

Określa tekst wyświetlany w polu. W przypadku wstawiania pola symbolu zastępczego należy wpisać tekst, który ma zostać wyświetlony jako wskazówka pojawiająca się po umieszczeniu kursora na polu.

Przesunięcie

Określa wartość przesunięcia stosowaną w polu numeracji stron, na przykład "+1".

This option is only available if the "Set page variable" field type is selected.

Niewidoczny

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Numbering by Chapter

Umożliwia ustawienie opcji wyzerowania numeracji rozdziałów.

Poziom

Określa nagłówek lub poziom rozdziału, na którym należy ponownie uruchomić numerowanie w dokumencie.

Separator

Określa znak, który ma zostać użyty jako separatora między nagłówkami lub poziomami rozdziałów.

note

Numbering by Chapter, Level and Separator are only available for the "Number range" field type.


Zastosuj

Adds the user-defined field to the Select list.

Ikona zastosowywania

Zastosuj

Usuń

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Ikona

Usuń

Prosimy o wsparcie!