Informacje o dokumencie

Pola „Informacje o dokumencie” zawierają informacje o właściwościach dokumentu, takie jak data utworzenia dokumentu. Aby zobaczyć właściwości dokumentu, wybierz Plik - Właściwości.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Informacje o dokumencie


note

Podczas eksportowania i importowania dokumentu HTML zawierającego pola „Informacje o dokumencie” używane są specjalne formaty LibreOffice.


Typ

Lista dostępnych typów pól.

Typ

Znaczenie

Komentarze

Wstawia komentarze wprowadzone na karcie Opis okna dialogowego Plik - Właściwości.

Utworzono

Wstawia nazwisko autora oraz datę lub godzinę utworzenia dokumentu.

Niestandardowe

Wstawia zawartość właściwości znalezionych na karcie Właściwości niestandardowe okna dialogowego Plik - Właściwości. (Wyświetlane tylko w przypadku dodania właściwości niestandardowych).

Słowa kluczowe

Wstawia słowa kluczowe wprowadzone na karcie Opis okna dialogowego Plik - Właściwości.

Ostatnio wydrukowano

Wstawia nazwisko autora oraz datę lub godzinę ostatniego wydruku dokumentu.

Zmodyfikowano

Wstawia nazwisko autora oraz datę lub godzinę ostatniego zapisu dokumentu.

Numer wersji

Wstawia wersję bieżącego dokumentu.

Temat

Wstawia temat wprowadzony na karcie Opis okna dialogowego Plik - Właściwości.

Tytuł

Wstawia tytuł wprowadzony na karcie Opis okna dialogowego Plik - Właściwości.

Całkowity czas edycji

Wstawia ilość czasu spędzonego na edycji dokumentu.


note

Następujące pola można wstawić tylko wtedy, gdy odpowiedni typ pola jest wybrany na liście Typ.


Zaznacz

Lista informacji, które można wstawić dla wybranego typu pola.

note

Dla typów pól "Utworzony", "Zmodyfikowany" i "Ostatnio wydrukowany" można dołączyć autora, datę i godzinę przeprowadzenia operacji.


Format

Jeśli pole wyświetla datę, godzinę lub numer, wtedy Format służy do dostosowania wyglądu daty, godziny lub numeru. Popularne formaty są wyświetlane w oknie Format, po kliknięciu „Więcej formatów” możesz określić własny format.

Gdy klikniesz „Dodatkowe formaty”, otworzy się okno dialogowe Format liczb, w którym możesz zdefiniować niestandardowy format.

Stała treść

Wstawia pole jako stałą treść, której nie można edytować.

note

Pola ze stałą zawartością są sprawdzane wyłącznie w przypadku utworzenia nowego dokumentu z szablonu zawierającego takie pola. Na przykład pole daty ze stałą zawartością wprowadza datę utworzenia z szablonu nowego dokumentu.


Prosimy o wsparcie!