Funkcje

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Funkcje


Typ

Lists the available field types.

Typ

Znaczenie

Tekst warunkowy

Wstawia tekst, jeśli spełniony jest określony warunek. Na przykład wpisz wyrażenia "sun eq 1" w polu Warunek, a następnie tekst który ma być wstawiony, jeśli zmienna "sun" jest równa "1" w polu Wtedy . W poluW przeciwnym przypadku można również wpisać tekst do wyświetlania w przypadku, gdy warunek nie jest spełniony . Aby zdefiniować zmienną "sun", kliknij kartę Zmienne, wybierz "Ustaw zmienną", wpisz "sun" w polu Nazwa oraz wartości w polu Wartość.

Lista wprowadzania

Inserts a text field that displays one item from a list. You can add, edit, and remove items, and change their order in the list. Click an Input list field in your document or press +Shift+F9 to display the Choose Item dialog.

Pole wprowadzania

Wstawia pole tekstowe, które można otworzyć przez kliknięcie go w dokumencie. Następnie można zmienić wyświetlany tekst.

Wykonaj makro

Wstawia pole tekstowe uruchamiające makro po kliknięciu pola w dokumencie. Aby przypisać makro do pola, należy kliknąć przycisk Makro.

Symbol zastępczy

Wstawia do dokumentu pole symbolu zastępczego służące do umiejscowienia np. grafiki. Po kliknięciu pola symbolu zastępczego w dokumencie zostanie wyświetlony monit o wstawienie brakującego elementu.

Ukryty tekst

Inserts a text field that is hidden when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - View and clear the Hidden text check box.

Ukryty akapit

Hides a paragraph when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - View and clear the Hidden paragraphs check box.

Połącz znaki

Łączy do 6 znaków, dzięki czemu są traktowane jak jeden znak. Ta funkcja jest dostępna tylko po włączeniu obsługi czcionek azjatyckich.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Format

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

Dla pól funkcji pole formatowania jest używane wyłącznie dla pól typu symbol zastępczy. Format określa tutaj obiekt, dla którego wstawiono symbol zastępczy.

Warunek

Dla pól połączonych z warunkiem należy w tym polu wprowadzić kryteria.

Następnie, W przeciwnym razie

Enter the text to display when the condition is met in the Then box, and the text to display when the condition is not met in the Else box.

Możliwe jest również wstawienie pól bazy danych w polach Następnie i W przeciwnym razie, wykorzystując format "nazwa_bazy_danych.nazwa_tabeli.nazwa_pola".

Ikona notatki

Jeśli nazwa tabeli lub pola nie istnieje w bazie danych, w polu nie jest nic wyświetlane.


Ikona notatki

Jeśli we wpisie zostaną uwzględnione cudzysłowy, np. "nazwa_bazy_danych.nazwa_tabeli.nazwa_pola", wyrażenie jest wstawiane jako tekst.


Odwołanie

Określa tekst wyświetlany w polu. W przypadku wstawiania pola symbolu zastępczego należy wpisać tekst, który ma zostać wyświetlony jako wskazówka pojawiająca się po umieszczeniu kursora na polu.

Format

Określa makro, które ma być uruchamiane po kliknięciu pola.

Nazwa makra

Wyświetla nazwę zaznaczonego makra.

Symbol zastępczy

Określa tekst wyświetlany w polu symbolu zastępczego.

Ukryty tekst

Określa tekst, który ma zostać ukryty po spełnieniu warunków.

Znaki

Określa znaki, które mają zostać połączone. Możliwe jest połączenie maksymalnie 6 znaków. Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla typu pola Połącz znaki.

Wartość

Określa wartość wybranego pola.

Makro

Otwiera okno Wyboru makra, gdzie można określić makro uruchamiane po kliknięciu wybranego pola dokumentu. Ten przycisk jest dostępny wyłącznie dla pola funkcji "Uruchom makro".

Następujące formanty są wyświetlane dla pól Listy wprowadzania:

Pozycja

Wprowadź nową pozycję.

Dodaj

Dodaje pozycję do listy.

Lista pozycji

Wyświetla listę pozycji. Najwyższa pozycja listy jest wyświetlana w dokumencie.

Usuń

Usuwa zaznaczone pozycje z listy.

Przesuń w górę

Przesuwa zaznaczoną pozycję w górę listy.

Przesuń w dół

Przesuwa zaznaczoną pozycję w dół listy.

Nazwa

Określa unikalną nazwę Listy wprowadzania.

Wybierz element

To okno dialogowe jest wyświetlane po kliknięciu pola Lista wprowadzania w dokumencie.

Choose the item that you want to display in the document, then click OK.

Edycja

Displays the Edit Fields: Functions dialog, where you can edit the Input list.

Następny

Closes the current Input list and displays the next, if available. You see this button when you open the Choose Item dialog by +Shift+F9.

Please support us!