Dokument

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Dokument


To insert a field in your document, first select the field Type, then click in the Select list, to choose which information item should be inserted, then click Insert.

Typ

Lists the available field types.

Zaznacz

Lists what information can be inserted for a selected field type.

Available field Types and Select lists

Typ

Select list

Autor

Name or initials of current user (as entered in - LibreOffice - User Data).

Rozdział

Wprowadza numer rozdziału i/lub jego nazwę.

Data

Inserts the current date. You can insert the date as a fixed field - Date (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Date - that it is updated automatically. To manually update the Date field, press F9.

Nazwa pliku

Wstawia nazwę pliku lub ścieżkę katalogu bieżącego dokumentu oraz nazwę pliku bez rozszerzenia.

Strona

Wstawia numer bieżącej, poprzedniej lub następnej strony.

Paragraph Signature

Inserts a meta-data field with a digital signature for the paragraph. You must have a digital certificate to sign a paragraph.

Nadawca

Inserts fields containing user data. You can change the user-data that is displayed by choosing - LibreOffice - User Data.

Statystyka

Inserts document statistics, such as page and word counts, as a field. To view the statistics of a document, choose File - Properties, and then click the Statistics tab.

Szablony

Inserts the filename, the filename without the file extension, the path, or the path and filename of the current template. You can also insert the Template name and Category of the current template.

Czas

Inserts the current time. You can insert the time as a fixed field - Time (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Time - that it is updated automatically. To manually update the Time field, press F9.


tip

To quickly insert a field from the Select list, double-click the field.


Format

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

If you choose "Chapter number without separator" for a chapter field, the separators that are specified for chapter number in Tools - Chapter numbering are not displayed.

Jeśli jako format pola odwołania zostanie wybrany "numer rozdziału", w polu zostanie wyświetlony wyłącznie numer nagłówka rozdziału zawierającego obiekt odwołania. Jeśli styl akapitu da nagłówka rozdziału nie jest numerowany, pole pozostanie puste.

note

For the HTML export and import of date and time fields, special LibreOffice formats are used.


Stała treść

Wstawia pole jako stałą treść, której nie można edytować.

Poziom

Enter outline level of the chapter to be displayed. The inserted field will display the value taken from last paragraph with the specified outline level placed before the inserted field.

Przesunięcie

Określa wartość przesunięcia stosowaną w polu numeracji stron, na przykład "+1".

With an Offset value of 1, the field will display a number that is 1 more than the current page number, but only if a page with that number exists. On the last page of the document, this same field will be empty.

tip

Aby zmienić rzeczywisty, a nie wyświetlany numer strony, nie należy używać wartości Przesunięcie. Aby zmienić numery stron, zapoznaj się z instrukcją Numery stron.


Przesunięcie w dniach/minutach

Wprowadź przesunięcie które chcesz zastosować do pola daty lub godziny.

Prosimy o wsparcie!